Godziny pracy:

Poniedziałki i czwartki 700 - 1700,

Wtorki, środy i piątki 700 - 1500,


INFORMACJA W SPRAWIE

TWORZENIA PLANU FUNDUSZU REMONTOWEGO NA LATA 2015-2016-2017


Adres poczty e-mail do Rady Nadzorczej

radanadzorcza@smhutnik.com.pl


uprzejmie informujemy, że

uległy zmianie godziny pracy Spółdzielni oraz kasy:

w czwartki Spółdzielnia czynna jest

w godz.  7:00 – 15:00

Pozostałe dni pozostają bez zmian.


 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -
realna odpowiedź na realne potrzeby
 
"Remont elewacji z wymianą docieplenia
(wraz z demontażem i utylizacją azbestu)
budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 zlokalizowanych w Łaziskach Górnych,
Osiedle Centrum nr 3, 4, 5"
 
Spółdzielnia mieszkaniowa "HUTNIK" w Łaziskach Górnych,
ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne
 
Wartość projektu- 789.879,31 PLN
Wartość dofinansowania- 462.341,58 PLN
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"
 
Informacje źródłowe na temat
egionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Aktualizacja ilości osób zamieszkujacych w mieszkaniu -  druk oświadczenia!


W dniu 30.04.2014r. konto bankowe 

64 8454 1066 2004 0021 8317 0001

w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym zostanie zamknięte.

Prosimy o dokonywanie opłat czynszowych  na pozostałe  dwa konta.    


Kontakt:
  43-170 Łaziska Górne,
  ul. Dworcowa 26
  NIP: 635-00-13-928
  e-mail: prezes@smhutnik.com.pl

Sekretariat:
  tel. (32) 736-72-34
  tel. (32) 736-72-35
  fax (32) 224-35-46
  e-mail: sekretariat@smhutnik.com.pl

Dział techniczny:
  tel. (32) 736-72-34 wew. 24
  e-mail: techniczny@smhutnik.com.pl

Księgowość:
  tel. (32) 736-72-34 wew. 26
  e-mail: ksiegowosc@smhutnik.com.pl